Aktuální informace ke šk.r. 2021/22

Vážení rodiče a sportovci,

jsme si vědomi, že netrpělivě očekáváte spuštění přihlášek na nový školní rok. Předpokládáme, že během poloviny srpna se nám podaří vytvořit rozvrh všech tréninků a spustit přihlašování.

Termíny se nám bohužel posunuly z důvodu vytopení Orionky, které nastalo v polovině července. Veškeré úsilí jsme tedy věnovali odstraňováním škod a zajištění hal tak, abychom mohli zvládnout všechna soustředění a kempy v létě a také zahájit v klidu nový školní rok.

Věříme, že se nám vše úspěšně daří a budeme se na vás opět těšit od září jak ve sportovních kroužcích, přípravkách, závodních družstev i dalších aktivitách.
Patrmanovi