TRÉNINKY OD 11.5.2020

Od 11.5. opět začneme trénovat v obou halách na nádraží i na Orionce v obvyklé časy tréninků, které byly před zahájením nouzového stavu.

Abychom naplnili nařízení Vlády ČR, tak je třeba dodržet následující pokyny:

– posílejte prosím na tréninky pouze děti zdravé a nevykazující žádné respirační onemocnění
– u vstupu do haly nádraží i Orionky bude k dispozici dezinfekční přípravek a každý příchozí je povinen si očistit ruce tímto přípravkem

– v prostorách TH Nádraží i TC Orionka je každý povinen mít zakryté dýchací cesty (toto neplatí pouze pro sportující děti)

– jelikož se nesmí používat šatny a sprchy, tak v TH Nádraží budou šatny uzamčené a vstup bude přímo ze špinavé chodby do tělocvičny, WC bude možné použít veřejný také přímo ze „špinavé“ chodby. Žádáme proto aby děti chodily oblečené již ve sportovním oblečení připravené přímo cvičit.

– každý je povinen dodržet odstup min 2 m (i děti střídající se u trampolíny)

– v recepci na nádraží budou uspořádány stolky tak, aby čekající rodiče dodrželi také viz bod výše, na tribuně v TC Orionka taktéž

– v recepci bude možnost zakoupit pouze balené občerstvení

po každé tréninkové jednotce trenérka očistí dezinfekcí obložení trampolín a přídavné stoly, po cvičení na nářadí je potřeba po každém cvičení očistit    toto nářadí také dezinfekčním prostředkem. Z toho důvodu bude trénink cca o pár minut zkrácen. Děkujeme za pochopení.

– Věřím, že i za těchto náročnějších podmínek budeme moci řádně naplnit tréninky tak, aby děti opět zažívaly radost z pohybu.

V případě dotazů prosím pište na email: kpatrmanova@gmail.com nebo volejte na tel. 605 285 590.
Tréninky budou probíhat až do posledního týdne v červnu. Žádáme všechny, kteří nemají uhrazené příspěvky na 2. pololetí nechť tak učiní nejpozději do 15.5.2020 v plné výši. Jednu měsíční platbu po skončení školního roku všem, kteří řádně uhradili kurzovné,  odečteme a vrátíme na účet. 

V případě, že máte doma člena v rizikové skupině či se z jiného důvodu obáváte posílat své ratolesti do kolektivu, tak to samozřejmě chápeme a respektujeme a i v takových případech věřím, že najdeme cestu kompenzace pro obě strany přijatelnou.  Jen prosím tuto informaci napište na výše uvedený email. 

Děkujeme všem za pochopení 
Patrmanovi