Tréninky od 20.4.2021

Jelikož se nám umoudřilo počasí a na Orionce nám roztává sníh, tak jsme se rozhodli, že od úterý 20.4.2021 začneme s kondičními tréninky venku.
Zatím se to bude týkat všech družstev a dětí, které mívají tréninky na TC Orionka.  Tréninky budou probíhat venku a budou trvat 60 min. Děti budou po skupinkách max. 12 dětí a rozdělené do dvojic (dle nařízení MZ). Děti nemusí mít při tréninku roušku ani se nemusejí prokazovat negativním testem na Covid-19.
Rozvrh tréninků rozešleme emailem i uvedeme zde v aktualitách. (nejpozději v pondělí 19.4.)

Tabulka tréninků na týden 20.-23.4. zde

Tréninky dětí ze sportovních kroužků, které mívají tréninky v hale Nádraží bychom rádi nabídli od dalšího týdne. (tj. od 26.4.). Budeme se snažit vytvořit rozvrh tak, aby se i tyto děti mohly do tréninků venku zapojit.  Budou ale také probíhat ve venkovních prostorách TC Orionka. Vnitřní prostory bohužel musejí být stále uzavřené. Ihned jakmile nám to nařízení MZ dovolí, tak začneme s tréninky uvnitř.

Upozorňujeme, že šatny a WC musejí být uzavřeny.

Platby na školní rok 2020/21 jsme z důvodu Covid-19 snížili na polovinu. Prosíme tedy o jednu pololetní platbu za tento školní rok. Pokud máte již uhrazené I. pololetí, tak samozřejmě již žádné další peníze nezasílejte. Pokud jste ještě neuhradili žádnou částku, tak Vás prosíme o úhradu jedné pololetní platby nejpozději do 10.5.2021.
Děkujeme všem za pochopení a těšíme se na tréninky i všechna letní soustředění a kempy.

Ing. Miroslav Patrman
hlavní trenér
Trampolíny Liberec