Platby na II. pololetí

Příspěvky na II. pololetí (únor-červen) prosím uhraďte nejpozději do 20.2. 2017 v hotovosti na recepci Trampolínové haly na nádraží nebo na účet oddílu č.43-8726810287/0100, variabilní symbol je uveden na příhlášce (platí na celý školní rok) a do zprávy pro příjemce napište příjmení a jméno dítěte. Děkujeme za včasné uhrazení příspěvků.