Salto vzad

SALTO VZAD

Na této stránce vám nabízím několik „minutových videí“, ketrá vám pomůžou s bezpečným zvládnutím salta vzad na trampolíně.  Prvni video vás seznámí s metodickýmí principy. Další videa se vždy věnují samostatně jednomu způsobu nácviku. Samozřejmě nejlepší cesta se nabízí jako kombinace jednotlivých metodik. Ale to už závisí na vás trenérech a sportovcích co Vám bude vyhovovat. A možná, že najdete i  svoji cestu 🙂

Vždy mějte na mysli, že při trénování máte zodpovědnost za zdraví sportovce a s tím i přistupujte k tréninku. Volte vždy více variant dopomoci a záchrany při nácviku salt.

 

METODICKÉ PRINCIPY  Instruktážní video

NÁCVIK NA ZEMI  Instruktážní video

NÁCVIK V LANČI Instruktážní video

NÁCVIK NA STOLE Instruktážní video

NÁCVIK S TRENÉREM NA TRAMPOLÍNĚ  Instruktážní video