Technika

TECHNIKA

Optimální  technika skoků na trampolíně umožní  zacvičit závodní sestavu s maximální obtížností, v maximální výšce, s perfektním provedením, na středu trampolína a bez negativního působení na zdraví sportovce.

  • Přímý skok: – odraz (kolena, kotníky, paže, zpevnění)
  • Dýchání – nádech před dopadem – výdech po provedení cviku
  • Zraková kontrola – vědomé vidění – mozek má informace – výchozí parametry
  • Polohy cviků – způsob dosažení polohy a rozkopnutí a kvalita polohy

 

  • Timeing – úkoly, které je potřeba zvládnout v určitých fázích prvku

Při postupném učení poznáme, že určité pohybové sekvence v jednoduchých cvicích se vyskytují i u prvků mnohem složitějších => důraz na pilíře techniky od začátku výcviku s ohledem na věk sportovce.